PELABURAN

Mula & Kembangkan Perniagaan Anda

PEKERJAAN

Peluang Pekerjaan & Perniagaan

KEHIDUPAN

Keperluan Hidup yang Seimbang

PERMAINAN

Keseronokan Tanpa Batasan Untuk Semua

Blueprints
UPCOMING EVENTS

Area Character Statement Blueprint for Iskandar Malaysia

area

Drainage Stormwater Management Blueprint for Iskandar Malaysia

drainage

Maintenance Operational Plan Blueprint for Iskandar Malaysia

maintenance

Road Layout Design Blueprint for Iskandar Malaysia

road

Transportation Blueprint for Iskandar Malaysia

transpo

Information Communication Technology Blueprint for Iskandar Malaysia

information

Electricity Blueprint for Iskandar Malaysia

electricity

Environmental Planning Blueprint for Iskandar Malaysia

envi

Integrated Land Use Blueprint for Iskandar Malaysia

integrated

Integrated Solid Waste Management Blueprint for Iskandar Malaysia

waste

Renewable Energy and Energy Efficiency Blueprint for Iskandar Malaysia

energy

Safety & Security Blueprint for Iskandar Malaysia

safety

Shoreline Management Plan Blueprint for Iskandar Malaysia

shoreline