PELABURAN

Mula & Kembangkan Perniagaan Anda

PEKERJAAN

Peluang Pekerjaan & Perniagaan

KEHIDUPAN

Keperluan Hidup yang Seimbang

PERMAINAN

Keseronokan Tanpa Batasan Untuk Semua

UPCOMING EVENTS
Insentif

Pelbagai insentif yang ditawarkan juga menambah daya saing Iskandar Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang menarik. Sekiranya anda ingin memulakan perniagaan atau bekerja di Iskandar Malaysia, kami boleh membantu anda dengan memberi maklumat mengenai insentif yang bersesuaian untuk anda berdasarkan industri yang diceburi.

Insentif ini termasuk Insentif Gerbang Utama Iskandar Malaysia (Flagship Incentives Iskandar Malaysia – FIM) serta Insentif dan Pakej Sokongan Iskandar Malaysia yang disasarkan kepada aktiviti sektor perkhidmatan, yang disediakan untuk menggalakkan pelaburan demi merealisasikan sasaran pertumbuhan ekonomi Iskandar Malaysia.

Dapatkan maklumat tambahan mengenai insentif yang disediakan:

Business-finance-services