PELABURAN

Mula & Kembangkan Perniagaan Anda

PEKERJAAN

Peluang Pekerjaan & Perniagaan

KEHIDUPAN

Keperluan Hidup yang Seimbang

PERMAINAN

Keseronokan Tanpa Batasan Untuk Semua

.
PERKHIDMATAN KEWANGAN

PERKHIDMATAN KEWANGAN

Perkhidmatan Kewangan di Iskandar Malaysia bertujuan menyediakan penyelesaian kepada pelabur-pelabur global.  Dengan kos yang kompetitif dan berkebolehan dalam dwibahasa, sektor ini menawarkan kelebihan kepada perniagaan baru dan yang sedang berkembang bagi melengkapi 8 sektor utama yang lain.