Iskandar Learning Festival

Iskandar Learning Festival (ILF) merupakan koleksi sesi perkongsian yang bertujuan untuk membantu individu dan organisasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang.

Pada tahun ini, sesi perkongsian akan dilaksanakan secara atas talian.

TAJUK PROGRAM

PENERANGAN RINGKAS PROGRAM / KURSUS

GOLONGAN SASAR

Coding Comes Early 3.0

Pelajar akan belajar asas rekabentuk permainan dengan membangunkan sebuah permainan asas sama seperti “Super Mario”

Pembangunan Permainan – mengajar tentang konsep asas rekabentuk permainan. Dengan menggunakan CofeeScript, pelajar akan belajar untuk merekabentuk dan membina permainan dalam talian. Dengan belajar pengkodan di usia yang muda dapat membantu menetapkan kejayaan seumur hidup. Pengkodan dapat meningkatkan pemikiran secara logik, kemahiran menyelesaikan masalah dan kretiviti. Walaupun mereka tidak mengambil kursus sains komputer secara khusus, latihan ini mampu untuk memberikan pengenalan secara maya tentang industri moden.

 • Pelajar Sekolah Rendah (9-12 tahun),
 • Pelajar Sekolah Menenangan (13-16 tahun)

Community Capacity Buildings (CCB): Basic Microsoft Office

 • Memahirkan asas penggunaan Microsoft Office.
 • Belajar untuk menyunting dan format dokumen.
 • Belajar formulasi data yang ringkas.
 • Belajar untuk bagaimana untuk mencipta lejar, jadual, dokumen dan mengesahkan data dan lain-lain.
 • Menjadi pengguna Microsoft Office yang cekap.
 • Pemimpin Masyarakat
 • Wanita
 • NGO

Design Thinking Workshop

Proses Pemikiran Rekabentuk membolehkan kita melihat sesuatu permasalahan yang ada menggunakan kreativiti kita sendiri.

Menjelang akhir program ini, para peserta akan dilengkapi dengan alat dan proses Pemikiran Rekabentuk untuk mengatasi masalah dengan lebih bermakna dan para peserta akan dicabar untuk tidak hanya memiliki pola pemikiran yang selesa dengan ambiguity, rapid experimentation, dan co-creation dalam pasukan tetapi juga akan berasa selesa menggunakannya.

 • Agensi Kerajaan
 • Eksekutif, Pengurus, Pengurus Kanan yang mencari penyelesaian masalah.
 • Profesional yang ingin merekabentuk proses, perkhidmatan dan model perniagaan yang berpaksikan kepada penciptaan nilai kepada pengguna atau pelanggan.

E&E Executive Diploma

Modul yang luas dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik.

Kemahiran yang diperlukan di tempat kerja juga diperuntukkan. Ini termasuk kemahiran komunikasi dan kemahiran belajar sepanjang hidup.

Anda akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran pembangunan perniagaan yang meluas dalam industri elektrik dan elektronik.

Industrial Revolution (IR 4.0)

 • Dapat memberitahu tentang stuktur Revolusi Industri 4.0 dan 9 asas
 • Dapat menghargai sebab dan manafaat melaksanakan Revolusi Industri 4.0
 • Dapat memahami pendekatan pengurusan risiko dalam melaksanakan Revolusi Industri 4.0
 • Industri Kecil & Sederhana (IKS)
 • Penerima PENJANA (Penganggur, Pekerja yang ditamatkan perkhidmatan dan Graduan baru)

IoT Security

Program latihan ini ditawarkan kepada semua penerima PENJANA . Program ini berlangsung selama 2 hari secara maya (Applikasi Zoom) untuk 2 setengah jam dan e-sijil akan diberikan. Latihan ini akan merangkumi asas IoT (Internet of Thing) dan Cabaran Keselamatan di alam maya. Latihan ini juga akan mengajar anda langkah menggodam peranti, aplikasi dan ekosistem IoT.

 • Industri Kecil & Sederhana (IKS)
 • Penerima PENJANA (Penganggur, Pekerja yang ditamatkan perkhidmatan dan Graduan baru)

Smart Cities 101 Training

 • Peserta akan belajar tentang asas berkenaan Bandar Pintar – Pengertian, bahagian, dan faktor keberjayaan untuk membangunkan Bandar Pintar.
 • Mengambil contoh kajian kes dan projek oleh IRDA dan projek di rantau malahan antarabangsa.
 • Menjelajahi fungsi dan kepentingan teknologi dan sumber manusia dalam pembentukkan Bandar Pintar.
 • Melalui Pendekatan Pemikiran Reka Bentuk, peserta akan dijangka boleh menentukan bandar utama dan cabaran kualiti hidup dan mencadangkan projek untuk mengatasinya.
 • Industri Kecil & Sederhana (IKS)
 • Penerima PENJANA (Penganggur, Pekerja yang ditamatkan perkhidmatan dan Graduan baru)

TAJUK PROGRAM

PENERANGAN RINGKAS PROGRAM / KURSUS

GOLONGAN SASAR

Community Capacity Buildings (CCB): Branding, Marketing & Promotion

Peserta akan merekabentuk strategi jenama dan identiti jenama sendiri, menggunakan perisian di atas talian sedia ada untuk pemasaran digital, mengetahui cara dan teknik untuk meningkatkan kesedaran jenama mereka sendiri dan boleh menyediakan isi kandungan bagi media sosial di akaun mereka.

 • Wanita
 • Belia
 • NGOs

Community Capacity Buildings (CCB): How To Engage With Audience

Kursus ini mengadaptasi pembelajaran dewasa dengan menarik peserta di dalam pembelajaran secara aktif dan membolehkan mereka untuk memperoleh membina dan mengaplikasikan kemahiran bagaimana untuk menarik perhatian pendengar di dalam pembentangan.

Latihan secara amali melalui aktiviti secara individu atau kumpulan mengikut manual kursus.

 • Pemimpin Masyarakat
 • Belia

Community Capacity Buildings (CCB): What is E-Commerce

 • Mengurangkan kos pengurusan melalui penggunaan pemasaran digital
 • Membantu dalam memulakan perhubungan perniagaan melalui komunikasi secara terus diantara syarikat dan pelanggan
 • Menyediakan pengalaman yang unik buat pelanggan
 • Meningkatkan kualiti perkhidmatan yang mendatangkan keuntungan
 • Wanita
 • Belia
 • NGOs

Find the Right Markets for Your Innovation

Memperkenalkan cabaran untuk memilih pasaran yang perlu diceburi, asas logik di sebalik “Pelayar Peluang Pemasaran”, bagaimana untuk menjana Peluang Pemasaran anda sendiri, bagai untuk menilai peluang pemasaran, bagaimana untuk mereka bentuk strategi fokus yang pintar, kesan dan manafaat

 • Industri Kecil & Sederhana (IKS)
 • Profesional
 • “Start Up“
 • NGO
 • Pegawai Pemasaran

Halal Assurance Management System

Bengkel berkenaan Pengurusan Penentuan Sistem Halal (HAS) selama 2 hari ini adalah disasarkan untuk memberi panduan yang berstuktur kepada peserta dalam memahami prinsip HAS dan langkah asas untuk menghasilkan Manual HAS.

Program ini membolehkan peserta untuk:

 • Memahami prinsip sistem pengawalan halal
 • Menentukan cara untuk mengenalpasti bahan mentah yang utama
 • Menentukan kebarangkalian bahaya yang ketara dengan menggunakan alatan yang boleh dipercayai
 • Memahami konsep pemantauan HAS
 • Mendedahkan diri kepada aktiviti pengesahan yang bernama Pengesahan Halal
 • Industri Kecil & Sederhana (IKS)
 • Penerima PENJANA (Penganggur, Pekerja yang ditamatkan perkhidmatan dan Graduan baru)

Power Up your Social Media Ads (Be A Smarter Marketer)

 • Pengenalan secara menyeluruh tentang media sosial
 • Mengoptimumkan profil akaun media sosial anda (termasuk amalan terbaik)
 • Strategi penggunaan media sosial
 • Menubuhkan komuniti sokongan
 • Pemasaran pengisian sosial
 • Asas Pengiklanan di media sosial
 • Peperiksaan pemasaran media sosial (pilihan)
 • Industri Kecil & Sederhana (IKS)
 • Profesional
 • “Start Up“
 • NGO
 • Pegawai Pemasaran
 • Pemaju

TAJUK PROGRAM

PENERANGAN RINGKAS PROGRAM / KURSUS

GOLONGAN SASAR

Basic AI Design

Artificial Intelligent membantu meningkatkan kreativiti untuk pereka, dengan mengurus beberapa pekerjaan biasa yang menjimatkan masa dan usaha bagi pereka untuk menghabiskan idea. AI adalah seperti pembantu maya untuk pereka. Ia menguruskan perkara di sana-sini, jadi pereka dapat menumpukan perhatian pada idea dan kreativiti.

 • Belia

Community Capacity Buildings (CCB): Business Planning

Agar organisasi berjaya, tanpa mengira ukurannya, adalah penting para pemimpin mempunyai idea yang jelas mengenai visi syarikat dan misi keseluruhan mereka, strategi untuk membolehkan mereka sampai kepada tujuan mereka. Mereka memerlukan rancangan perniagaan. Selain itu, adalah penting bahawa para pemimpin dapat menyampaikan rancangan tersebut dengan berkesan, dengan cara yang telus, dan tidak terbuka untuk salah faham.

 • Wanita
 • Pemimpin Masyarakat
 • Belia
 • NGOs
 • Ketua Jabatan
 • Ketua Pasukan

Community Capacity Buildings (CCB): Financial Literacy 101

Perniagaan sering terlibat dalam rangkaian transaksi perniagaan yang rumit. Rekod dan pemfailan perakaunan terperinci diperlukan untuk pelaporan luaran kepada institusi kerajaan dan / atau kewangan, serta untuk mengesan keuntungan dalaman. Dengan pemahaman yang kukuh mengenai asas perakaunan, terminologi, dan penyata kewangan, pemilik buku dan pemilik perniagaan dapat berkomunikasi dan mentafsirkan hasil kewangan syarikat dengan berkesan.

 • Wanita
 • Pemimpin Masyarakat
 • Belia
 • NGOs

Community Capacity Buildings (CCB): Managing Small Business Operations

Program ini akan mengetengahkan rakaman bahan, kaedah penilaian harga inventori dengan amalan terbaik menguruskan inventori pada tahap optimum yang akan menjimatkan kos penyimpanan dan penyimpanan untuk perniagaan.

 • Wanita
 • NGOs
 • Pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan inventori dan pembekal di dalam sebuah organisasi

Community Capacity Buildings (CCB): Mindset Change

Penetapan minda adalah merupakan peranan penting dalam menentukan hasil akhir kita. Pada dasarnya, pemikiran menentuk tindakan yang tekad dan menuju kepada keputusan. Oleh itu, jika kita melihat diri berjaya, kita akan berjaya begitu juga sebaliknya.

Di akhir latihan, peserta dijangka boleh:

 • belajar tentang perbezaan penetapan minda yang tetap dan berkembang.
 • meninggalkan dan bergerak terus dari zon selesa.
 • memilih pilihan yang lebih baik dan menggalakkan perkembangan minda.
 • menguruskan usaha dan mendapatkan keyakinan diri dan membantu komuniti untuk bergerak dari perkara yang lepas.
 • Pemimpin Masyarakat
 • Belia
 • NGOs

IM Leadership Series

Salah satu program hebat yang menampilkan pemimpin, penceramah tempatan terkemuka dan antarabangsa yang akan berkongsi kisah kejayaan para perwakilan dan masa depan inovasi dan apa yang diperlukan untuk berjaya hari ini dan masa depan.

 • Pemimpin Masyarakat
 • Belia

Comments are closed.