PROGRAM SOSIAL ISKANDAR MALAYSIA BERI MANFAAT RAKYAT KALANGAN AKAR UMBI DAN GOLONGAN RENTAN

Sejumlah RM25 juta peruntukan diagih dengan sasaran 4,500 peserta

ISKANDAR PUTERI: Pelbagai inisiatif dan program pembangunan sosial Iskandar Malaysia yang digerakkan sejak Januari lalu, menerusi peruntukan kerajaan berjumlah RM25 juta, telah memberi manfaat kalangan akar umbi termasuk golongan rentan yang terkesan akibat Covid-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohammad, berkata inisiatif dan program pembangunan sosial Iskandar Malaysia dirancang dengan teliti dan telah dilaksana secara berfokus untuk memastikan rakyat terutama dalam kawasan wilayah pembangunan ekonomi ini mendapat pembelaan sewajarnya.

“Secara keseluruhan sasaran kesemua program pembangunan sosial Iskandar Malaysia akan memberi manfaat secara langsung kepada 4,500 peserta dengan peruntukan RM25 juta untuk perlaksanaan program yang bermula Januari 2021 sehingga suku pertama tahun 2022,” katanya.  Sebahagian besar daripada jumlah ini adalah peruntukan daripada peruntukan Kumpulan Wang Covid-19 (KWC) Kerajaan Persekutuan yang disalurkan kepada IRDA untuk perlaksanaan pelbagai program kesejahteraan rakyat berdasarkan kejayaan perlaksanaan program tahun lalu.

Hasni yang juga Pengerusi Bersama Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA) berkata demikian dalam satu kenyataan akhbar selepas mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Sosial Iskandar Malaysia (SDC) Kali Ke-14 di Pusat Pentadbiran Kerajaan Johor, Kota Iskandar, di sini, semalam.

Antara program dan inisiatif yang telah memanfaatkan rakyat ialah Geran Pekerjaan Iskandar Malaysia (IMEG). Geran padanan ini mewujudkan 1,811 peluang kerja dalam 252 syarikat melibatkan 65 peratus sektor pembuatan dan 35 peratus sektor perkhidmatan dengan 70 peratus daripadanya diisi oleh golongan Wanita.  Selain itu mereka yang turut mendapat manfaat adalah peserta dari golongan Orang Kelainan Upaya (OKU), pesara, mereka yang diberhentikan kerja dan kalangan graduan menganggur.

Program pembangunan kapasiti masyarakat melibatkan 29 kursus dan latihan dalam pelbagai bidang termasuk keusahawanan, kemahiran berkomunikasi, kaedah pemasaran atas talian  telah memberi manfaat kepada 1,000 peserta kalangan belia, wanita, badan-badan NGO dan pemimpin masyarakat seperti Ketua Ketua Kampung dan Penghulu.

Untuk tahun 2021 sahaja, Program Penambahbaikan & Pemerkasaan Kampung Tradisi Iskandar Malaysia (VEEP) telah membelanjakan sebanyak RM400,000 bagi projek sosio- ekonomi kampung yang terkesan dengan pandemik Covid-19.  Di bawah program ini juga, tiga buah pusat aktiviti dan perniagaan belia (IMPOD) telah siap dibina, manakala dua lagi IMPOD bakal dibina dalam tempoh terdekat membabitkan keseluruhan kos RM1.07 juta.  Bagi memastikan projek sosio ekonomi di kampung-kampung ini berdaya saing dan mampu berkembang, peruntukan RM500,000 turut disediakan khusus untuk pemasaran produk dan melatih penduduk kampung dan ahli lembaga koperasi dalam bidang perniagaan.

IM Rent dicetus bagi membantu peniaga kecil melalui geran padanan pembayaran sewa dan telah memberi manfaat 114 Industri Kecil dan Sederhana (IKS), manakala Program IM Start menyediakan geran permulaan perniagaan secara online sebanyak RM10,000 kepada 200 individu untuk memulakan perniagaan.

Inisiatif Kebun Bandar (IMURFARM) yang digerak oleh komuniti melibatkan lapan projek Kebun Komuniti dengan agihan peruntukan berjumlah RM576,000 dan telah memanfaat 140 ahli. Seiring dengan agenda keselamatan makanan negeri Johor, mulai tahun ini juga, empat projek perintis  Kebun Bandar yang memberi tumpuan khusus kepada pertanian berhasil tinggi akan mewujudkan 13 usahawan tani belia melalui model pertanian “Indoor” dalam rumah kedai milik agensi kerajaan yang terbiar dan sebuah projek “outdoor integrated farming” di kawasan lapang yang tidak dimanfaat, seluas empat ekar.

Selain itu, Program Kesejahteraan dan Kebajikan Golongan Rentan dan Golongan Minoriti (IM MAKMUR) khusus untuk golongan rentan melalui peningkatan kemahiran untuk mendapat pekerjaan atau memulakan perniagaan, bantuan pelajaran anak-anak dan kerjasama bersama NGO untuk menjalankan projek sosio-ekonomi telah berjaya membantu lebih 600 peserta kalangan ibu tunggal, anak yatim dan golongan B40.

Hasni berkata, inisiatif baru turut dirancang melibatkan bantuan kelas intensif bagi kalangan pelajar yang keluarganya dalam kategori berpendapatan rendah dan berdepan keciciran sewaktu Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PDPR) kerana ketiadaan peranti. Program ini bagi menyokong pemberian peranti oleh kerajaan Johor menerusi Ihsan Johor 3.0 melibatkan hampir 8,000 pelajar.

“IRDA dan rakan strategik, Think City Johor Bahru juga bercadang menggerakkan inisiatif peremajaan dan pemulihan ekonomi Bandaraya Johor Bahru melalui Kesenian

Budaya dan Warisan bagi menghidupkan semula aktiviti di pusat bandaraya Johor Bahru terutamanya selepas siapnya projek pengindahan dan lanskap Sungai Segget.    Bantuan berupa geran dalam tiga komponen melibatkan Pengisian Warisan, Penjanaan Semula Ruang dan program komuniti dengan peruntukan RM1 juta,” katanya selain pelaksanaan program khusus untuk belia,  IMYES (Geran Usahawan Belia Iskandar Malaysia) dan IMSKILL (Program Pembangunan Belia Berkemahiran Iskandar Malaysia) dengan peruntukan RM1.5 juta yang bakal memberi manfaat kepada 200 belia.

Sempena mesyuarat berkenaan, Menteri Besar Johor melancarkan Buku Laporan Anugerah Wira Sosial Iskandar Malaysia (IMSHA) dan Menyaksikan Penyerahan Jaket tajaan IYHSB, anak syarikat IRDA, kepada sukarelawan di bawah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) IMSHA.

Turut hadir Ketua Eksekutif IRDA, Datuk Ismail Ibrahim dan wakil IMSHA, Yvonne Loh.

Sejumlah 120 kalangan pertubuhan dan individu bukan kerajaan yang membentuk rangkaian sukarelawan IMSHA telah membantu rakyat terkesan akibat pandemik dan PKP. Kumpulan berkenaan telah membantu 14,318 keluarga atau individu terkesan dalam bentuk bantuan 112,694 makanan mentah dan dimasak.

Mereka turut mengagih bantuan berupa wang tunai lebih RM500,000 dan bekalan peralatan kesihatan berjumlah lebih sejuta unit, selain menyediakan perkhidmatan kaunseling dan khidmat nasihat. Sehingga kini, 1,552 panggilan rakyat telah diterima dan dilayan.

IMSHA adalah satu daripada Program Pembangunan Komuniti Iskandar Malaysia  selain daripada Inisiatif Bandaraya Komuniti  Sihat dan Pintar, (SHCC) yang telah dan sedang dilaksana bagi mengukuh dan menggalakkan hubungan sosial antara komuniti di

Iskandar Malaysia.  Program anugerah IMSHA diperakui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) sebagai Penyedia Anugerah Bagi Amalan Baik, Matlamat Pembangunan Sosial (SDG).

Share:

Add comment:

Quality Living

  • Programmes
  • Live
  • SECURE@IskandarMalaysia
  • Rumah Iskandar Malaysia

Awareness Before Change Programmes

IRDA has early on and continued to conduct awareness and educational programmes with the communities highlighting the importance of participating in the economic and social agenda. Over the years, the programmes have increased the communities awareness and understanding of the positive externalities from the growth which related directly with the new economic activities in the region. Without a doubt, the programmes have helped in mitigating the risk of communities being left out from the opportunities.

Village Enhancement and Empowerment Programme

Unlocking the economic potential through rallying the participation from the local communities is one of the key agenda in Iskandar Malaysia social development framework. The gap in spatial development between cities and villages should not be seen as a major hindrance for the region in achieving its development goals. IRDA has invested in various projects which includes improvements in infrastructure as well as built environment of the villages to enable and to a certain extent enhance the business activities in these areas. IRDA introduced Village Enhancement and Empowerment Programme (VEEP) to sustain the dynamism of the villages and the communities with regards to growth in development nodes in Iskandar Malaysia. VEEP covers 23 villages and its project proponents comprise Kawan Iskandar Malaysia (KIM) and Iskandar Malaysia Pusat Orang Desa (IMPOD). KIM focuses on empowering the village communities through operationalising of social enterprises, and IMPOD supports in empowering youths in rural areas.

Urban Farming

The establishment of Iskandar Malaysia Urban Farming (IMURFARM) project is to enable the bottom 40% percentile of the income group to participate in small to medium scale food, mainly vegetable production for their consumption and sale. In the long run, the project will contribute to the reduction of food expenses component from aggregate cost of living (food is one of the three largest compositions of cost of living). Indirectly, the project optimises the use of designated open spaces in the urban area. This has improved the local community sense of belonging and cohesion. Over the years, the project has evolved in diversification in crop production as well as techniques. The communities who work on the farm have experienced sales growth up to 60% on average when compared to previous years.

IM Makmur

The core component of IM Makmur lies in the skilling and up-skilling process through training for members of the society who constrained in their ability to make a livelihood such as the physically challenged, single mothers and the low-income earners. Certain targets have been set for the programme to ensure the participants receive a positive impact such as improvement in income generation. The project has reported on average the participant’s income level has increased by about 40%. The income level of the participants before participating in the programme and after was compared. The types of training comprise motor mechanic, entrepreneurship, beauty care, food preparation & handling, and maternity care.

Smart Healthy City and Community Programme

The Smart Healthy City and Community programme in Iskandar Malaysia generally comprises two elements; educating and reaching out to the people and communities in Iskandar Malaysia to embrace a healthy lifestyle, and to encourage the conducive eco-system in enhancing the quality of life through awarding of Iskandar Malaysia Smart Healthy City Township Status. The programme has garnered participation over 20,000 people annually and proves that IRDA’s initiative to propagate social connectedness in achieving cohesive society regardless of cultural, ethnicity, education level and social status is working. “

Youth Development Programmes

Youth is such an important segment of the population in the world and similarly in Iskandar Malaysia.  In Iskandar Malaysia, based on current population estimates 2019 by Department of Statistics, almost half of 48% of its population is of those aged between 16 to 40 years old (Generation Y and Z; aged 16 to 30 at 29% and Generation X; aged 30 to 40 at 19%).  Based on the demographics itself, we can say that this quantum of the population is a great asset for Iskandar Malaysia if they are harnessed and utilised in the right direction.

A strategic and holistic youth development framework for Iskandar Malaysia has been developed to explicitly states Iskandar Regional Development Authority (IRDA)’s commitment towards placing youth at the epicentre of its development goal to transform Iskandar Malaysia to be a strong and sustainable metropolis of international standing.

IRDA has also been active since 2009 in crafting and executing many youth developments programmes to complement the national and state youth agenda in collaboration with various agencies and stakeholders which covers aspect such as infrastructure development, capacity building, mindset change, employment and entrepreneurship, and others.  Some of the key programmes are summarized below ;

Iskandar Malaysia Social Hero Award (IMSHA)

Community leaders who champion the agenda of social connectedness are given the centre stage in advocating good deeds in Iskandar Malaysia. Iskandar Malaysia acknowledges not only the leaders but also the personalities through an annual event to spot, recognize and celebrate those who are making the difference through social services. Dubbed as Iskandar Malaysia Social Hero Awards, the project is 100% run and managed by a not-for-profit entity and utilizes the social media platform for the members of the public to submit the nomination. The first event was in 2014 and the total number of nominations was 173. Cumulatively the number has reached 800 in 2019 which means it has incrementally inspired more people to take up charitable work. It was also reported that this initiative has encouraged individuals, organizations, companies to innovate in addressing new social challenges.

The award categories are disaster relief, animal and wildlife, public safety, education advancement, environment preservation/protection, health services, human empowerment, poverty and hunger relief, corporate social responsibility, social innovator, and arts, culture and heritage. A social impact rating was developed for the nominees, which are based on the social impact, frequency, visibility, sustainability, inclusiveness, ethics, and source of fund. 2019 was a special year for IMSHA since United Nation has joined the foray to benchmark IMSHA against global standard and at the same time promote the Sustainable Development Goals (SDGs).

Iskandar Malaysia Arts and Culture Programmes

Mobility among artists and cultural professionals has always been a prerequisite for the creation of new narratives, and to certain extend contribution to a responsible and sustainable community. To some, it has become intrinsic to their careers.  Iskandar Malaysia has introduced various initiatives under this agenda such as Iskandar Malaysia Beyond Boundaries Programme (IMB2P).  It has bridged the gap which hinders several artists and cultural professionals to engage with the wider spectrum of international partners. IMB2P has spurred participating artists’, practitioners’, and students’ mobility further through grant disbursement. The accumulated number of projects that received the grant has reached 43 and they are from the exploration & network, outbound, and inbound categories.

Efforts to improve the Public Arts as a medium to improve the sense of belonging among the local community, while improving the streetscape and liveability factor in the city is also ongoing.  Public Art Guidelines has been developed, and a pilot residency programme for local young artists to design the public art structure for Sungai Segget landscape was conducted.  The installation of these artworks that incorporates local character, historical and heritage elements will be a testament of Iskandar Malaysia’s acknowledgement of the importance of arts and culture as part of our holistic development plans.

  • Recreation
  • Culture & Heritage
  • Housing
  • Healthcare
  • Education
  • Safety & Security


 

Malaysia, was ranked No.1 in the Best Healthcare in the World category of the 2019 International Living Annual Global Retirement Index and ranked top destination for medical tourism.

The pull factors including world-class healthcare, affordable treatment cost and friendly service has received medical demands from medical patients and medical tourists throughout the world namely ASEAN countries, Japan, Australia, UK, Middle East and also European countries.

Positioned to becoming ASEAN Regional Hub for Medical Tourism, Iskandar Malaysia aims to attract more medical expertise, enhancing various speciality areas such as heart care centre, eye care centre, orthopaedic centre, aged care centre, retirement village, and Obstetrics and Gynaecology specialist services and offers cost-competitive location for investors to set up offshore healthcare operations to create a complete medical ecosystem.

Healthcare Partners

 HEALTHCARE FACILITIES & WELLNESSWEBSITE
1KPJ Johor Specialist Hospitalwww.kpjjohor.com
2KPJ Puteri Specialist Hospital Sdn Bhdwww.kpjputeri.com
3KPJ Pasir Gudang Specialist Hospitalwww.kpjpgsh.com
4KPJ Bandar Dato Onn Specialist Hospitalwww.kpjbdo.com
5Hospital Penawar Pasir Gudangwww.hospitalpenawar.com
6Columbia Asia Hospital – Iskandar Puteriwww.columbiaasia.com
7Columbia Asia Hospital – Tebrauwww.columbiaasia.com
8Regency Specialist Hospitalwww.regencyspecialist.com
9Gleneagles Medini Hospitalwww.gleneagles.com.my
10Kempas Medical Centrewww.kempasmedical.com
11Kensington Green Specialist Hospitalwww.kgsc.com.my
12Plaza Landmark Medical Suiteswww.menaralandmark.wordpress.com
13BP Healthcare Groupwww.bphealthcare.com
14TMC Fertility and Women’s Specialist Centre Johor Bahruwww.tmcfertility.com
15ECON Medicare Centrewww.econhealthcare.com
16Jeta Care Sdn Bhdwww.jetacare.com
17MJ Wellness Health Care Centerwww.mjhealthscreening.com

Iskandar Malaysia is poised to be the new education hub in Malaysia. Strategically located at the southern tip of Peninsular Malaysia, Iskandar Malaysia is ready to lure students from all over the world. Our significant projects in this sector include EduCity and Bandar Seri Alam which houses internationally renowned campuses from prestigious educational institutions.

Education Partners

A.Foreign Branch Campus 
1.Newcastle University Medicine Malaysia (NUMED)www.newcastle.edu.my
2.University of Southampton Malaysia (USoM)www.southampton.edu.my
3.University of Reading (UoRM)www.reading.edu.my
   
BUniversity/ University College/ College 
1.Raffles Universitywww.raffles-university.edu.my
2.Multimedia Universitywww.mmu.edu.my
3.Universiti Kuala Lumpur Kampus Cawangan Malaysian Institute of Industrial Technology (UniKL – MITEC)www. unikl.edu.my / www.mitec.unikl.edu.my
4.Southern University Collegewww.southern.edu.my
5.MDIS Collegewww.mdis.edu.my
6.Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT)www.nmit.edu.my
7.Asia Metropolitan Universitywww.amu.edu.my
8.Crescendo International Collegewww.crescendo.edu.my
9.Cosmopoint College Johor Bharu (Previously known as : Kolej Teknologi Antarabangsa Cosmopoint Cawangan Johor Bahru)www.cosmopoint.edu.my
10.KPJ International College of Nursing and Health Sciences Johor Bahru Branchwww.kpjuc.edu.my
11.Malaysia College of Hospitality & Management (previously known as KFCH International College Johor Bahruinfo@kfch.edu.my
12.Olympia College Johor Bahruwww.olympia.edu.my
13.SAL Collegewww.sal.edu.my
14.Sunway College Johor Bahruwww.sunway.edu.my/jb
15.Tunku Abdul Rahman University College Johor Branch Campus (Previously known as : Tunku Abdul Rahman College Johor Branch Campus)

www.tarc.edu.my

johor@tarc.edu.my

 

A.EduCity and Iskandar Puteri 
1.Marlborough College Malaysiawww.marlboroughcollegemalaysia.org
2.Raffles American Schoolwww.raffles-american-school.edu.my
3.Sunway International Schoolwww.sis.sunway.edu.my/iskandar/
4. Stellar International Schoolwww.stellar.edu.my
   
B.Other Locations 
5.Austin Heights Private and International Schoolwww.austinheights.edu.my
6.Crescendo HELP International Schoolwww.chis.edu.my
7.Excelsior International Schoolwww.eis.edu.my
8.Fairview International Schoolwww.fairview.edu.my
9.Paragon International Schoolwww.paragon.edu.my
10.R.E.A.L Schools Johor Bahru Campuswww.realschools.edu.my
11.Seri Omega International Schoolwww.seriomega.edu.my
12.Seri Utama International Schoolwww.utama.edu.my
13.Shattuck St Mary’s Forest City International Schoolwww.ssm-fc.org
14.Tenby International Schoolwww.tenby.edu.my/setia-eco-gardens/
15.Uniworld International School (previously known as Pegasus International school)www.uniworld.edu.my

Rest assured, Iskandar Malaysia is a safe and secure country to be in. Safety and security is of our prime importance for people and businesses residing in Iskandar Malaysia.

Several initiatives have been implemented under the Iskandar Malaysia Safety and Security Blueprint, that would increase investor confidence to Invest, Work, Live and Play in Iskandar Malaysia

Reach a policeman or ambulance

In an emergency, you may call our local police department, Polis DiRaja Malaysia (PDRM) or hospital at 999 or 112 from a mobile phone. You can still call this number even if your mobile phone is out of credit. The operator will ask you which service you need before connecting you to the police department.

You can also directly call the Johor Police Headquarters hotline at 07-2212 999 for emergencies or any enquiries or feedback.

The PDRM or medical officer will definitely asks you some questions, so be ready with some information in hand to get fast assistance. Be sure to always remember your address and your own mobile contact number. Stick it on your fridge or somewhere within reach if you are new to the neighbourhood.

Reach a fireman

In case of fire emergency, you may call the local Fire and Rescue Department (Bomba) at 994 or 112 from a mobile phone.

Disaster

Iskandar Malaysia has been free from tragic natural disasters like earthquakes or volcanic eruptions. However, floods could occur during monsoon seasons, typically during the final months of the year. In case a disaster happens, you may contact the local Civil Defence at 991.

‘Sustainable Socio-Economic Recovery Initiative in Iskandar Malaysia’ or SECURE@IskandarMalaysia is a collection of programmes that will sustain the socio-economic recovery of the community and SME in Iskandar Malaysia through 3 areas which are capacity building, reskilling and upskilling, and funds and grants.

To register your interest in the programmes below, please click here.

Application for IMSTART, IMRent and IMURFARM is closed.

Rumah Iskandar Malaysia (RIM) is a gated housing project developed by IRDA on a 60-acre land with 1,500 apartment units in Iskandar Puteri.

RIM offers 3-bedroom (900sqft) and 4-bedroom (1,200sqft) units and is targeted for those working in Iskandar Malaysia which covers Iskandar Puteri,  Kulai,  Johor Bahru, zon Pasir Gudang dan sebahagian daripada daerah Pontian . 

For more information, please visit www.rumahiskandar.my