En Redzuan Shah Yussoff
 
Director Southern Strategic Economic Region,
Telekom Malaysia.
   
 
IRDA sentiasa ke hadapan dalam melaksanakan agenda Bandar Pintar, Masyarakat Rendah Karbon dan Pendigitalan ekonomi dan rakyat di Iskandar Malaysia. 15 tahun yang penuh bermakna!
Follow us: