YB R.Vidyananthan
 
Pengerusi Jawatankausa Kesihatan Dan Alam Sekitar
Negeri Johor
   
 
PeIan Tindakan Masyarakat Rendah Karbon Iskandar Malaysia menjadi antara fokus utama di IRDA. Ini membolehkan IRDA mengimbangi pembangunan ekonomi yang pesat dengan pembangunan sosial dan penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar untuk cara hidup yang lebih seimbang kepada rakyat di wilayah ini. 
Follow us: